Academic Committee

Lei Liu, Tsinghua University

 

Yuyang Jiang, Tsinghua University


Yaqiu Long, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences

 

Xuechen Li, University of Hong Kong

 

Yanmei Li, Tsinghua University

 

Dawei Ma, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences

 

Rui Wang, Lanzhou University

 

Jiaxi Xu, Beijing University of Chemical Technology

 

Ninghua Tan, China Pharmaceutical University

 

Gang Liu, Tsinghua University

 

Changlin Tian, University of Science and Technology of China

 

Wen Liu, Xiamen University

 

Keliang Liu, Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology