History of CPS

 

 

CPS

City

       Host

Date

Chairmans

1st

Shanghai

Institute of Biological Science, CAS

August 11-15, 1990

Yu-Cang Du

2nd

Hangzhou

Institute of Biological Science, CAS

November 3-6, 1992

Yu-Cang Du

3rd

Beijing

Institute of Materia Medica, CAMS

June 13-17, 1994

Gui-Chen Lu

4th

Chengdu

Peking University

July 21-25, 1996 

Xiao-Jie Xu

Yun-Hua Ye

5th

Lanzhou

Lanzhou University

July 14-17, 1998 

Xiao-Yu Hu

Rui Wang

6th

Huangshan

Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS

July 2-6, 2000

Jie-Cheng Xu

Hong-Yan Xu

7th

Dalian

Institute of Biological Science, CAS

July 2-5, 2002

Yu-Cang Du

8th

Kunming

Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology

July 3-6, 2004

Ke-Liang Liu

James P. Tam

9th

Shanghai

Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS

July 3-6, 2006

Da-Wei Ma

10th

Xi'an

Tsinghua University Northwestern Polytechnical University

July 1-5, 2008

Yan-Mei Li

Chuan-Guang Qin

11th

Lanzhou

Lanzhou University

July 5-8, 2010

Rui Wang

12th

Shenyang

Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology

July 2-6, 2012

Ke-Liang Liu

13th     Datong Beijing University of Chemical Technology, Shanxi Datong University June 30th -July 4th, 2014     Jiaxi Xu
14th Nanjing Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, China Pharmaceutical University July 4-7, 2016 Yaqiu Long, Hanmei Xu
15th Shenzhen Tsinghua University July 4-7, 2018 Lei Liu,
Yuyang Jiang,